gian kho qua ba trong

Vị đắng cơ cực thắm vào từng trái Khổ Qua là vị ngọt cuộc đời

Trái Khổ Qua tự bao giờ không biết ai đã đặt tên, mà khi thấy những cơ cực của người chăm sóc giàn Khổ Qua đang trồng, đúng như mong ước theo... Đọc tiếp »