This video is provided by the Dailymotion API. So all copyright complaints and removal of videos please contact Dailymotion.com

Út Trà Ôn - Tình anh bán chiếu (cải lương)

2015-02-05 3,157 Dailymotion

Bài ca nổi tiếng nhất của Danh ca Út Trà Ôn - Tình Anh Bán Chiếu
Út Trà Ôn Tình anh bán chiếu cải lương
Thank you very much. Please share this video.