This video is provided by the Dailymotion API. So all copyright complaints and removal of videos please contact Dailymotion.com

Chúng tôi biết giờ này có thể đã có nhiều người dùng xong bữa sáng, có thể là một bát phở, bát mỳ, hoặc bún. Vậy sáng nay các bạn có dùng tương ớt ăn kèm không?

2016-08-03 79 Dailymotion

Chúng tôi biết giờ này có thể đã có nhiều người dùng xong bữa sáng, có thể là một bát phở, bát mỳ, hoặc bún. Vậy sáng nay các bạn có dùng tương ớt ăn kèm không?
#VTV24 #Chuongtrinh389 #TuongOtBan
Thank you very much. Please share this video.