This video is provided by the Dailymotion API. So all copyright complaints and removal of videos please contact Dailymotion.com

Liên khúc nhạc xuân

2016-09-17 92 Dailymotion

Liên khúc nhạc xuân tuyển chọn
1. Tâm sự nàng dâu
2. Cánh thiệp đầu xuân
3. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa
4. Hỏi Nàng xuân
5. Nhớ về một mùa xuân
6. Gác nhỏ đêm xuân
7. Mùa xuân đầu tiên
8. Nghĩ chuyện đêm xuân
9. Đan áo mùa xuân
10. Xuân này con không về
Thank you very much. Please share this video.