This video is provided by the Dailymotion API. So all copyright complaints and removal of videos please contact Dailymotion.com

Nam thanh niên đánh bạn gái xỉu giữa đường vì không tìm được quán ăn

2017-08-21 885 Dailymotion

Nam thanh niên đánh bạn gái xỉu giữa đường vì không tìm được quán ăn. Xem thêm trên http://www.yan.vn
Thank you very much. Please share this video.