This video is provided by the Dailymotion API. So all copyright complaints and removal of videos please contact Dailymotion.com

Hok nằm ngoài cuộc chơi dc nha ^^ , mình cũng phải quay ngay điệu nhảy hot nhất hành tinh thời gian này đây :)) vô Tik Tok tìm clip của mình ấn vô là có ngay nh

2018-07-11 2 Dailymotion

Hok nằm ngoài cuộc chơi dc nha ^^ , mình cũng phải quay ngay điệu nhảy hot nhất hành tinh thời gian này đây :)) vô Tik Tok tìm clip của mình ấn vô là có ngay nhạc để quay nha #tiktok #tiktokvietnam #duradance
Thank you very much. Please share this video.