This video is provided by the Dailymotion API. So all copyright complaints and removal of videos please contact Dailymotion.com

Trời ơi đã cố gắng chiến thắng thử thách #khongduoccuoi trên Tik Tok rồi mà cuối cùng con vợ nó tán vô mặt vậy ko cười sao được :)) Vô chơi cùng Thành đi mọi

2018-07-17 0 Dailymotion

Trời ơi đã cố gắng chiến thắng thử thách #khongduoccuoi trên Tik Tok rồi mà cuối cùng con vợ nó tán vô mặt vậy ko cười sao được :))

Vô chơi cùng Thành đi mọi người, hiệu ứng ngộ lắm!

#tiktok
#tiktokvietnam
Thank you very much. Please share this video.