This video is provided by the Dailymotion API. So all copyright complaints and removal of videos please contact Dailymotion.com

Esp23. Một trào lưu mới thịnh hành trên Tik Tok. [Tik Tok App] #conmasida #qbc. #tangbanmottraitim

2018-07-28 12 Dailymotion

Nếu các bạn thấy hay để lại một like một subcribe và một comment vì đó là động lực giúp mình làm video tiếp theo.
Xin cản ơn .
----------------------------------
Don’t forget to like,comment and subscribe!
Because your support is my spirit to make more videos.
Thanks
----------------------------------
Edit: Qbc
Date: 28/07/2018
Nguồn: TicTokApp.
----------------------------------
Không nên đăng lại các video. Nếu có sử dụng xin mời ghi nguồn
Do not Re-up. If you use video, you cannot forget the source.
----------------------------------
Facebook: https://www.facebook.com/bui.congquynh
Thank you very much. Please share this video.